Hem » Alfakassan vid arbetslöshet

Alfakassan vid arbetslöshet

by Torbjörn Samuelsson

Arbetslöshetskassornas Samorganisation bildade Alfakassan år 1998. Meningen är att den skulle fungera som ett komplement till de a-kassor som är knutna till fackförbund. Den här typen av a-kassa är fristående så medlemskap i någon intresseorganisation eller fackförbund är inte nödvändigt.

För att ansöka om ersättning ska du ha arbetat i Sverige och dessutom varit ansluten under minst 12 månader.

Bli medlem

Hos Alfakassan är du välkommen att bli medlem oavsett yrke eller bransch och du ansöker om medlemskap genom att besöka hemsidan. Du loggar in med din BankID och får du fylla i information om dina personuppgifter, så som mejl-adress och postadress. I nästa steg fyller du i hur du har arbetat. Men också om du har arbetat i Sverige och vilken ersättning du får i dagsläget.

Det tredje steget i medlemsansökan innebär att du fyller i om du vill bli kontaktad via e-post eller SMS. I steg fyra får du information om hur du gör för att bli medlem. Här kan du markera om du vill gå med i Alfakassan eller om du vill få hjälp med att avsluta en befintlig a-kassa. Det här gäller bara om du alltså redan har medlemskap hos en annan a-kassa.

Du väljer betalsätt i nästa steg och sedan granskar du din medlemsansökan och skickar in genom att signera med e-legitimation.

Vad kostar medlemskapet

När du har blivit medlem hos Alfakassan betalar du för ditt medlemskap månadsvis. Det kan du göra antingen genom en vanlig betalning via din bank eller genom ansluta betalningen till autogiro. Att vara ansluten till Alfakassan kostar dig 150 kronor per månad och pengarna dras den 28:e varje månad.

Infaller den 28:e på en helgdag eller röd dag kommer pengarna istället att dras nästkommande vardag. Vill du istället betala med faktura så innehåller utskicken fakturor för tre månader åt gången. Med dem får du ett personligt OCR-nummer som du använder vid varje inbetalning. Det går också bra att betala flera medlemsavgifter på en gång om du inte vill betala en per månad.

Du kan dessutom få fakturan antingen via vanlig post till din adress, e-faktura eller genom den digitala tjänsten Kivra.

Ansök om ersättning

När du har blivit medlem hos Alfakassan kan du göra en anmälan om arbetslöshet och då har du rätt att få pengar. Först börjar du med att anmäla till Arbetsförmedlingen att du förlorat ditt arbete, vilket du ska göra på din första arbetslösa dag. Du meddelar också Arbetsförmedlingen att du kommer att ansöka om pengar genom Alfakassan.

När det är gjort använder du tjänsten logga in på Alfakassans hemsida. Här kommer du till mina sidor där du kan fylla i din ansökan. Det finns en del villkor du behöver uppfylla och dem kan du läsa mer om på hemsidan. Är det så att du inte arbetat alls, har du tyvärr ingen rätt till att få några pengar.

När du är inne på mina sidor får du en lista där det står vad du ska göra i kommande steg. En punkt på listan är bland annat att skicka in de intyg Alfakassan efterfrågar. När du har gjort allt på listan kan du ansöka om pengar och efter det ska du fylla i en tidsrapport så att Alfakassan ser hur du skulle ha arbetat.

Utifrån detta beräknas sedan den summa pengar du är berättigad till och beslut tas. Handläggningstid varierar och utbetalning sker till det konto du angivit om du blir godkänd.

Hemsidan har många funktioner

På hemsidan kan du genom inloggning nå en del andra funktioner. Här finns det möjlighet att kontakta kundtjänst och de kan hjälpa dig med alla frågor du har gällande Alfakassans tjänster. Du kan ställa frågor om grundersättning, hur du gör för att gå ur Alfakassan, vilken väntetid som finns för att få utbetalt dina pengar. Vidare får du också information om hur du anmäler dig som arbetslös samt vilka öppettider det finns på deras olika kontor, bland annat i Ljusdal. Det är dessutom enkelt att få kontakt med personal genom både telefon och e-post. Kontaktuppgifterna för ditt närmaste kontor hittar du på hemsidan.

När du besöker hemsidan kan du också beräkna antal ersättningsdagar du har rätt till. Detta görs smidigt och enkelt genom det digitala verktyg som finns på hemsidan. Här anger du den genomsnittliga arbetstid du arbetat, vilken möjlighet du har för arbete i framtiden samt om du har några hinder för att arbeta. Utifrån detta räknar sedan verktyget ut hur många dagar du kan få pengar per vecka.

Olika villkor

Det finns grundläggande villkor som du behöver uppfylla. Grundvillkoren innebär att du behöver kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Du ska vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär bland annat att du vill arbeta och att det inte finns några hinder för att utföra ett vanligt förekommande arbete.

Arbetsvillkor

Vidare ska du ha arbetat minst 60 timmar per månad under 6 av de senaste 12 månaderna eller så ska du ha arbetat minst 40 timmar per månad och 420 timmar totalt under 6 månader. Dessa månader måste också vara sammanhängande för att kunna vara beslutsgrundande.

Medlemsvillkor

Medlemsvillkoret innebär att du ska ha haft medlemskap hos en a-kassa under minst 12 månader. De 12 månaderna börjar gälla från och med den månad du ansökt om medlemskap. Du kan inte bli medlem i någon a-kassa efter att du blivit 65 år. Det är då pension du ska ta ut och då får du inte längre pengar från Alfakassan.

Grundersättning och inkomstbaserad

När du ansöker om grundersättning är den baserad på hur många timmar du har arbetat under det senaste året, innan du anmälde dig som arbetssökande. Det beräknas också på hur mycket du kommer att kunna arbeta i framtiden samt hur många timmar per vecka som du är arbetssökande. Ibland är det inkomsten som avgör och då får du även räkna med din genomsnittliga inkomst vilket ligger till grund för det beslut du får.

Särskilda villkor

Som tidigare nämnt kan du inte få några pengar från Alfakassan om du inte arbetat i Sverige. Om du inte har kunnat arbeta de senaste 12 månaderna från det att du blivit arbetslös kan Alfakassan göra en utredning gällande om du uppfyller arbetsvillkoren ändå.

Är det så att du har studerat, varit föräldraledig eller haft sjukpenning kan Alfakassan ta hänsyn till detta. De kan då, vid vissa fall, hoppa över dessa perioder och se till arbetsvillkoren om du arbetat i Sverige innan dess. Denna överhoppningsbara tid kan endast vara under 5 år.

Du kan även använda denna överhoppningsbara tid om du har varit inkallad i försvaret. Men också om du har haft hel närståendepenning och hand om en närstående vid sjukdom eller liknande.

Tillfälliga regler

I samband med pandemin har regeringen infört tillfälliga regler inom arbetslöshetsförsäkringen och dessa gäller till och med januari månad år 2023. Här har det beslutats om att det ska bli lättare att söka om pengar och uppfylla de villkor som finns. Den summa pengar som finns att få när du är arbetslös har också blivit höjd sedan tidigare.

Bland annat grundersättningen har höjts och den låg innan på 365 kronor per dag men är nu på maximalt 510 kronor per dag.

Related Posts